مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاءايده پروري و نوآوري

خلاقيت و ايده، در اصل به معناي ايجاد يک ايده جديد در زمينه هاي گوناگون مسائل روزانه ي زندگي بشري مي باشد. به عبارتي ايده، يک تفکر و تمرکز ذهني در خلق و يا ارتقاء يک محصول، يک خدمت و يا يک روند موجود مي باشد و ايده ها در بسياري از موارد نامحدود بوده و قابليتهاي فراواني در ايده پردازي وجود دارد که پتانسيلهاي بالقوه اي در اجرايي شدن آنها مشاهده مي گردد. در کنار ايده، نوآوري وجود دارد که نوآوري در اصل به مفهوم انتخاب يک ايده يا ايده ي برتر و اجرا نمودن آن است. ايده پردازي روشهاي دستيابي به يک محصول و يا يک خدمت يا.. را تعريف و نوآوري به معناي اجرايي نمودن آن مي باشد که توسط شخص حقيقي يا حقوقي و يا يک تيم فني و يا بازاريابي، اجرايي مي گردد .به معنايي ساده تر، نوآوري يعني انتخاب يک ايده از هزاران ايده ي موجود به عنوان ايده برتر و اجرا  نمودن آن ايده يا تفکر که حاصل آن هم طبقه بنديهاي متفاوتي دارد و به اين معنا نمي باشد که فقط يک محصول يا يک خدمات جديد ايجاد مي گردد. شايان ذکر است که اغلب کارآفرينان نقش تجاري سازي ايده را به عهده مي گيرند و ايشان حلقه مفقوده تبديل ايده به نوآوري مي باشند که در صورت عدم وجود کارآفرينان توانمند، شايد ايده هاي تجاري به درستي اجرا نشوند و يا اگر اجرا شوند، بدليل عدم برنامه ريزي صحيح استراتژيک خود،  به اهداف پروژه دست پيدا نکرده و با شکست در نوآوري، مواجه مي گردند. در هر صورت نوآوري از ايده هاي تجاري مناسب و خوب، نيازمند کارآفرينان با تجربه در سايه مطالعات مهندسي دقيق در آن خصوص، مي باشد.

 

نوآوري به چهار دسته اصلي تقسيم مي گردد:


1-     نوآوري در محصولات و يا خدمات

ساده ترين مفهوم نوآوري را در بر دارد که هر کس اين استنباط را از آن دارد و به معناي اجراي يک ايده خلاق در جهت نوآوري و خلق يک محصول يا خدمات جديد مي باشد که تا کنون به صورتهاي ساده تري ارائه مي گرديده و يا اصلاٌ وجود نداشته. در اصل اين دسته از نوآوري، با خلق محصولات و خدمات جديد متناسب با نيازها و يا ايده هاي قابل اجرا به نوآوري جديدي منتج مي گردد که مستقيماٌ بازار مصرف محصول و خدمات را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

 

 

2-   نوآوري در فرآيندهاي توليد محصول يا خدمات

اين دسته از نوآوري، اغلب در روشهاي ارتباطي با مشتريان و يا مباحث فني توليد و خدمات شکل مي گيرد. کاهش قيمت تمام شده، ارتقاء کيفيت در ارائه، بکارگيري ماشين آلات اتوماتيک توليد و ... از اين دسته از نوآوريها در توسعه و افزايش رضايتمندي مشتريان از محصولات يا خدمات سازمان مي باشد.

 

 

3-   نوآوري در فرآيندهاي سازماني

اين دسته از نوآوري حاصل ايجاد تغييرات اساسي به همراه نوآوري در روشهاي اجراي فرآيندهاي سازماني در سازمان، مي باشد. راه اندازي ايستگاههاي کنترل کيفيت، اصلاح روشهاي اجراي فرآيندها، نوآوري در ارتباطات سازماني و...

اولين قدم کشور ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، تحول عظيم اين کشور در نوآوري در فرآيندهاي سازماني خود بود که کليه روندهاي توليد محصول و ارائه خدمات را تحت الشعاع خود قرارداده و با اعمال نظارت هاي کيفي و کنترل کيفيت در فرآيندهاي سازماني، و ارتقاء سطح کيفي آنها توانست تحول عظيمي را در صنعت و اقتصاد خود رقم بزند. مهمترين مقوله در اقتصاد و بازاريابي که تاثير بسزايي از نوآوري مي پذيرد، مبحث برندسازي مي باشد که در صورت عدم برنامه ريزي هاي صحيح و يا عدم اجراي مطلوب در نوآوري، چه در محصول يا خدمات و چه در فرآيندهاي توليدي و سازماني و از همه مهمتر نوآوريهاي بازار يابي، از محبوبيت برند کاسته و در بسياري از موارد باعث تخريب جايگاه آن نزد مشتري، مي گردد.

 

 

4-    نوآوري در تبليغات و بازاريابي

مهمترين و مطلوبترين نوع نوآوري، ايجاد و اجراي سياستهاي نوآورانه در فروش و جذب مشتري براي محصولات يا خدمات يک سازمان مي باشد. سياستهاي نوين بازار يابي در شکل گيري برند و تحکيم جايگاه سازمان در بين مشتريان از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. اغلب سياستهاي تجاري سازي محصولات و خدمات از خود توليد هم، در موفقيت کسب حداکثري سهم بازار  و  افزايش فروش و درآمد، نقش مهمتري را ايفا مي نمايد. اغلب نوآوريهاي صحيح در اين عرصه بالاخص در توزيع و فروش، مرهون ابقاء يک سازمان توليدي و خدماتي در بازارهاي رقابتي بوده و بازبيني و اصلاح روشها در نوآوريهاي مستمر، کمک شاياني به موفقيت سازمان مي نمايد. در اين نوع نوآوريها، محک بازار از استقبال محصول و يا خلق نيازهاي پنهان در عرصه هاي ديگر خارج از بازار هدف و يا تحقيق و خلق موارد کاربرد بيشتر محصولات و خدمات در بين محصولات يا خدمات جايگزين و مکمل، پارامترهاي اساسي و مفروضات موثر بر نيل به اهداف سازماني مي باشند.

 

گروه مدپا با هدف ايده پردازي و ايده پروري در حمايت از متفکران و ايده پردازان و در قدم بعدي، کارآفريني به معناي نوآوري براي ايده هاي ارزشمند و پيشروي و توسعه ي قدم به قدم جهت اجرايي نمودن ايده هاي نوآورانه و تجاري سازي آنها و ارائه مشاوره و طراحي و اجراي روشهاي ورود محصولات و خدمات نوين و مبتکرانه با بازار رقابتي، در اين عرصه فعاليت مي نمايد.

تجاري سازي، خلق نياز، پرورش ايده هاي مبتکرانه، ارتقاء ايده هاي اوليه، فراهم نمودن زمينه هاي ايجاد نوآوري در راستاي ايده هاي خلاق و معرفي ايده هاي برتر به شبکه اقتصادي کشور در  راه توسعه و رونق اقتصادي و نيز برندسازي و تجاري سازي ايده هاي مبتني بر خلاقيتهاي نوآورانه و نيز محصولات نهايي نتيجه کار و تحقيق و کسب دانش فني اکتسابي صاحبان ايده و کارآفرينان، از کليات خدمات گروه مدپا در این عرصه مي باشد.

 

ارتباط با ما

آدرس : تهران، سمیه، بین تقاطع خیابان مفتح و خیابان فرصت، پلاک 108، واحد 3

تلفن : 88347529-88318669-41965-021

همراه شرکت :   09338406240    4930036 0936         سامانه پیامکی : 4930036 3000230

پایگاه اینترنتی :            madpaco.com                          madpa.pafcoerp.com 

رایانامه :                       info@madpaco.com         کانال تلگرام : madpa@