مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


 

راهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی و تجاری Version 2.2 b & 3.0 COMFAR III


ترجمه و تدوین: محمود ولی‌پور نراقی
ناشر:  انتشارات دانش پرور
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 626
سال انتشار: 1386

خلاصه ای از کتاب:

 

نرم افزار تخصصی COMFAR III  یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از سرمایه‌گذاری حمایت میکند. استفاده از آن سازماندهی، محاسبه و تولید گزارش‌های مالی و اقتصادی را آسان می سازد.

این راهنمای مطالعه، سایر اسناد COMFAR  را تکمیل می کند و به ویژه برای استفاده در ارتباط با  راهنمای  منبع تخصصی COMFAR III بوجود آمده است و هدف آن توضیح مراحل کامل وارد شدن به اطلاعات مالی و اقتصادی یک طرح و تولید طرح های جدولی، رقمی و نمودارهای گرافیکی است.

این راهنما ممکن است هم برای نرم افزار تخصصی COMFAR III و نیز نرم افزارهای تجاری COMFAR  III مورد استفاده قرار گیرد. چون نرم افزار طراحی تجارتی COMFAR III مدلی برای تحلیل اقتصادی بیان نمی کند فصل های مربوط به پوشش استفاده از این الگو برای طراحی تجارتی COMFAR III کاربرد ندارد.

یک کاربر جدید COMFAR III تخصصی می تواند از اجرای هر یک از این موارد، نفع ببرد بعضی از این مهارتها که در فرآیند عمل گسترش می یابند عبارتند از :

·         شروع  COMFAR تخصصی

·         گسترش ساختار اطلاعات برای طرح از جمله انتخاب بخش های تحلیلی سود- هزینه

·         سازماندهی و ورود اطلاعات مالی  و اقتصادی

·         برنامه انتخاب نتایج (بازده) به شکل جداول عددی و نمودارها

·         چاپ جداول عددی و نمودارها

·         تحلیل حساسیت برای پارامترهای طرح

·         مقایسه نتایج ظاهری برای جایگزین های طرح

ارتباط با ما

آدرس : تهران، سمیه، بین تقاطع خیابان مفتح و خیابان فرصت، پلاک 108، واحد 3

تلفن : 88347529-88318669-41965-021

همراه شرکت :   09338406240    4930036 0936         سامانه پیامکی : 4930036 3000230

پایگاه اینترنتی :            madpaco.com                          madpa.pafcoerp.com 

رایانامه :                       info@madpaco.com         کانال تلگرام : madpa@